De Robert Kalkman Foundation wordt geleid door een bestuur en ondersteund door een adviseur.

Bestuur 

Voorzitter: Robert Kalkman
Penningmeester: Richard van Duin
Adviseur: Hans Brocades Zaalberg

In mei 2017 is helaas het bestuurslid Arjo Noordzij ons ontvallen en Richard van Duin is toegetreden als nieuw bestuurslid in 2018.

Het beloningsbeleid

Overeenkomstig artikel 4 van de statuten van de Robert Kalkman Foundation genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Dat is ook van toepassing voor de adviseurs en vrijwilligers. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze kosten worden jaarlijks inzichtelijk gemaakt in het financiele jaarverslag.